Tallet er et skøn. Det er baseret på forholdet mellem antallet af børn og voksne fraregnet en procentdel af de voksnes tid, som Bureau2000 ud fra undersøgelser vurderer går til møder, pauser og lignende.