Landkortet angiver afvigelsen mellem budget og regnskab for de kommunale nettodriftsudgifter under det kommunale udgiftsloft.
Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik korrigeret for PL-rul og meropgaver mm.