Demokrati | 2022

Grafiken visar The Economists index för 2022 över graden av demokrati EU-länderna och de länder som vill gå med i unionen. EU-länder är blåa, kandidatländer orange och ansökarländer beige. Kosovo ingår ej i indexet.