Målingen må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 2 og 4 prosentpoeng.