Evolución dos homes e mulleres en postos directivos e de xerencia en Galicia