Markedsandele per drivmiddel

Tal for bilsalget i EU i september 2023