Klimabelastning fra fødevarer opgjort efter vægt (kilo CO2e per kilo fødevare)