Zdroje hodnot u jednotlivých let se shodují s těmi v předešlém odstavci.