El total és superior a 100% perquè es demanaven dues respostes. Els Ns/Nc són inferiors a l'1%.