Dane dla okresu 20.04-19.05. Na podstawie danych udostępnionych przez Facebooka. Może nie obejmować części reklam, które nie zostały przez Facebooka zaklasyfikowane jako polityczne. Uwzględniono profile, które przeznaczyły na reklamę przynajmniej ponad 100 zł w analizowanym okresie. Identyfikacja profilu z kandydatem na podstawie pierwszego imienia i nazwiska kandydata, może nie uwzględniać profili, które nie podają w nazwach tych danych.