Studieschuld €25.000, aflossen binnen 35 jaar

Rente schuld 0,46%