Oilers' skattetall for 2022

Tall hentet fra Skatteetaten, og gjelder for inntekts√•ret 2022. Spillerne og st√łtteapparatet i tabellen er fra sesongen 2022-23.