Stöd inklusive flyktingmottagande

Grafiken visar det finansiella, humanitära och militära stödet (blått) och kostnaden för flyktingmottagandet (orange) som andel av BNP. Totalen längst till höger.