Победителите от парламентарните избори на 9 юни по области