IDEA:s demokratiindex | 2022

Grafiken visar poängen för de fyra huvudkategorier som utgör IDEA:s demokratiindex. Skalan i varje kategori går från 0 till 1 där en högre siffra innebär en högre grad av demokrati. Listan är sorterad efter den totala summan av de fyra kategorierna.