Företags kunskap om SEO? 

SEO-kompetens: Företagskapacitet kontra allmänhetens kunskap