Evolución do número de aldeas abandonadas en cada concello entre 2009 e 2019