Top 10 krajín, odkiaľ prichádzajú pracujúci cudzinci

Podiel zahraničných pracovníkov na celkovom počte v %