Resultatene er hentet fra Sykepleiens spørreundersøkelse om lønn, 2019.
 f 
in