Den statistiske usikkerhed i undersøgelsen varierer fra +/- 0,6 procentpoint til +/- 2,9 procentpoint. Med 95 procents sandsynlighed ligger partiernes faktiske opbakning inden for intervallet.