Stapeldiagrammet visar utgifter för vetenskaplig publicering per år, för åren 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021 angivet i svenska kronor. De totala utgifterna är ganska lika mellan de tre första åren, 498 miljoner för 2017, 491 för 2018 och 504 för 2019. Men det fjärde året, 2020, är utgifterna större, nämligen 709. För 2021 är utgifterna i nivå med föregående år, nämligen 711 miljoner kronor. De ingående utgiftsposterna skiljer sig åt, några ökar medan andra minskar. Utgifterna för prenumerationer minskar medan utgifterna för publicering ökar.