Tallene for anmeldt bedrageri er hentet fra Danmarks Statistik og indgår ikke i rapporten fra Det Kriminalpræventive Råd.
 f 
in