Uusintojen osuus ilmoittautumisista, toinen kotimainen kieli, syksy 2023