Nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne plače. Pri nižjih plačah je upoštevana dodatna olajšava za nizke dohodke. Pri izračunu neto nadomestila niso upoštevani vzdrževani družinski člani.