Izračun dohodnine upošteva 8400 evrov letnih prihodkov iz pokojnine in pokojninsko rento 50, 100, 200, 300, 500 in 800 evrov. Renta je na mesečni ravni, doplačilo dohodnine pa na letni ravni.