Kvartálny vývoj tržieb a čistého zisku/straty spoločnosti Robinhood za posledné 2 roky

Údaje v miliónoch USD