50 najpopularniejszych piw na PL festiwalach w 2023 wg UT

Skala Hejtu Festiwalowego - różnica między średnią oceną z PL festiwalów a aktualną oceną na UT (ujemna = hejt na PL festiwalach, dodatnia = hajp na tychże)
Wsp. Festiwalowości- procent czekinów festiwalowych piwa wzgl kompletu czekinów piwa na UT
Reszta kolumn jak sądzę jednoznaczna.