Czekiny PL piw per Venue w 7 pierwszych miesiącach 2023

Sumarycznie niemal 700 tyś. czekinów PL piw
Top 572 venues (minimum 100 czkn)
Zastosowany jakiś dziwny algorytm przez UT, spinający venue picia i kupienia a zarazem wykluczający coponiektóre venues (np WFP)
Ostatnia kolumna przydatna do filtrowania ("Zagr")