De sector cultuur, sport en recreatie heeft het hoogste percentage ZZP'ers.