* De sentrale tilleggene fra oppgjøret mellom KS og Fagforbundet er trukket i fra på KS-tallene for å få sammenliknbare tall.