El total és superior a 100% perquè es demanaven tres respostes.