Så mange trossamfunn kan miste statsstøtte hvis minste-kravet til antall medlemmer endres. Med et krav om minst 50 medlemmer, vil 13 kunne miste statsstøtten. Med et karv om minst 100 medlemmer, vil 192 kunne miste statsstøtten. Med et krav om minst 300 medlemmer, kan 464 miste stattstøtten. Med et krav om minst 500 medlemmer, vil hele 552 tros- og livssynssamfunn kunne miste statsttøtten.