Tallet for 2018 er foreløbigt, da det ikke er endeligt verificeret hos kommunerne.