Skillnad i arbetsvecka mellan män och kvinnor i EU | 2022

Grafiken visar det genomsnittliga antalet arbetstimmar per vecka för hel- eller deltidsarbetande kvinnor (orange) och män (blå). Länderna är sorterade efter skillnaden mellan män och kvinnor med den största skillnaden överst,