Voor het berekenen van het veronderstelde en 'werkelijke' rendement is telkens uitgegaan van de spaarrente bij de drie grote banken: 0,03 procent. Voor het beleggingsdeel is uitgegaan van het genoemde percentage in de betreffende kolom. Bij het verondersteld rendement is telkens gerekend met 5,38 procent. Jouw daadwerkelijk behaalde rendement kan afwijken: dit zijn rekenvoorbeelden met jaargemiddelden.