Evolución do número de oficinas bancarias abertas en Galicia. *Estimación do número restante tras o anunciado peche de 135 sucursais do Santander