Prognos: Befolkning i EU-länderna | 2023 och 2100

Grafiken visar EU:s mest troliga prognos över skillnaden i befolkning i EU-länderna mellan 2023 och 2100. Gröna pilar visar på en ökning medan röda på en minskning. Totalt beräknas de nuvarande EU-ländernas samlade befolkning minska med 32 miljoner till 419 miljoner invånare 2100.