Noot: cijfers hebben enkel betrekking op oppervlaktewaterlichamen die zowel in 2012, 2015 als in 2018 beoordeeld werden.
 f 
in