Om rentene: Noen av bankene krever at du har lønnskonto i banken for å få vilkårene. Lån knyttet til medlemsvilkår og lån for ungdom eller med aldersbegrensninger er ikke med i oversikten.