Noot: enkel scores opgenomen voor de 22 EU-landen die hebben deelgenomen in 2015-2016, zowel aan TIMSS als aan PIRLS.
 f 
in