Zmena v cene poplatkov za vybavenie cestovného pasu

Rozdiel v cenách poplatkov za vybavenie cestovného pasu do 31. marca 2024 a od 1. apríla 2024.