živý spis = exekútor ešte súdu neoznámil, že došlo k vymoženiu pohľadávky alebo ukončeniu exekúcie (resp. spis nebol archivovaný)