Počet prepravených pasažierov európskych leteckých spoločností za rok 2023

Údaje v miliónoch