Čo sa nachádza vo voľne pohodenom odpade?

Výsledky analýzy realizovanej v lete 2023