Index nákupných manažérov naznačuje medziročný pokles HDP v eurozóne

HDP v eurozóne, medziročný rast, %; predikované hodnoty HDP podľa Indexu nák. manažérov, %