Förhandling om EU-medlemskap – så långt har man kommit | 2023

Grafiken visar vilka av de totalt 35 förhandlingskapitlen som öppnats (orange) för de tre kandidatländer där förhandlingarna inletts. Grönt visar vilka kapitel som preliminärt avslutats. Förhandlingarna med Turkiet ligger sedan juni 2018 på is.