Slabá spotreba pribrzdí eurozónu...

Prognóza reálneho HDP na rok 2023, medziročná zmena v %