Med tekniske fag menes: Ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk.