Taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden palkkamediaanit aseman mukaan jaoteltuna, taulukko