Ökningen redovisas i procent. Antalet personer med LSS-insats 1 oktober 2014 jämfört med motsvarande siffra 2017.